Навчальна дисципліна "Інноваційні технології в логопеідії" призначена для ознайомлення студентів із загальними засадами педагогчної інноватики, сучасними науковими підходами, методиками, технологіями дошкільної і початкової освіти та формування у студентів практичних навичок щодо їх впровадження, уміння адаптувати та використовувати інноваційні педагогічні технології в корекційно-навчальній роботі з дітьми, поєднувати в навчально-корекційному процесі елементи традиційних та інноваційних педагогічних технологій.