Навчальна дисципліна є обв’язковою згідно освітньо професійноїї програми і ввведна для  з метою: озброїти студентів знаннями з основ кінезіології, практичними вміннями і навичками проведення біомеханічних вимірювань та досліджень, теоретичними та практичними основами використання біомеханічного контролю.  

Передумовами для вивчення кінезіології є фундаментальні знання з анатомії людини, фізіології людини, інщих медико-біологічних дисциплін, фізики, а також базові навички арифметичного обрахунку. Вивчення предмету завершується екзаменом. 

У процесі вивчення для контролю використовуються усні опитування, лабораторно-практичні завдання, для контролю самостійної роботи використовується підготовка презентацій. Передбачене виконання індивідуального навчально-дослідного завдання у вигляді наукового реферату або презентації.


Курс призначений для студентів денної форми навчання 941 групи за спеціальністю 014 Середня освіта (фізична культура).