Дисципліна «Психологія фізичного виховання і спорту» освітянський діапазон підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання, спрямованої на підвищення кваліфікації, професійної компетентності, конкурентоспроможності на ринку праці. 

Метою даної дисципліни є оптимізація освітньо-виховного процесу, здійснюваного в типових формах фізичного виховання, спортивного тренування, змагальних умовах з урахуванням закономірностей і особливостей психічного розвитку в процесі формування особистості людини