Навчальна дисципліна передбачена для студентів заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура).