Навчальна дисципліна розроблена для аспірантів спеціальності 017 Фізична культура і спорт з метою формування у майбутніх докторів філософії спеціальності : готовності до захисту дисертаційної роботи; комплексу теоретичних і науково-практичних знань для виконання дисертаційних робіт; здатніості до науково-дослідницької діяльності, до формулювання, аналізу та вирішення наукових проблем на емпіричному й теоретичному рівнях шляхом застосування загальнонаукових і спеціальнонаукових методів дослідження, готовності постійно оновлювати та накопичувати власні знання в результаті експериментального здобуття нових знань; організовувати експериментальні дослідження у сфері фізичної культури і спорту із застосуванням технічних засобів, інформаційних технологій і методів обробки результатів.

Дисципліна «Професійна майстерність викладача фізичної культури» освітянський діапазон підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання, спрямованої на підвищення кваліфікації, професійної компетентності, конкурентоспроможності на ринку праці. Метою даної дисципліни є створення умов для опанування та розвитку змістовних характеристик професійної майстерності майбутнього фахівця з фізичного виховання, як системи індивідуально-професійних якостей, актуалізація його творчої активності, оволодіння фахівцем прогресивними технологіями та майстерністю управління фізкультурним процесом.


Навчальна дисципліна розроблена для аспірантів спеціальності 017 Фізична культура і спорт з метою формування у майбутніх докторів філософії спеціальності : комплексу теоретичних і науково-практичних знань для виконання дисертаційних робіт; здатніості до науково-дослідницької діяльності, до формулювання, аналізу та вирішення наукових проблем на емпіричному й теоретичному рівнях шляхом застосування загальнонаукових і спеціальнонаукових методів дослідження, готовності постійно оновлювати та накопичувати власні знання в результаті експериментального здобуття нових знань; організовувати експериментальні дослідження у сфері фізичної культури і спорту із застосуванням технічних засобів, інформаційних технологій і методів обробки результатів.