Для студентів спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура  і спорт 1-4 курс.

Курс призначений для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт

Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення зі спортивної гімнастики та акробатики» є формування інтегральної, загальних та предметних (фахових) компетентностей, набуття результатів навчання, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо застосовувати їх у практичній роботі

Спортивно-педагогічне вдосконалення «ПСМ Силові види спорту» спрямована на удосконалення підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту, спрямованої на підвищення спортивної кваліфікації, професійної компетентності, конкуренто спроможності на ринку праці.


Курс призначений для студентів денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт

Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивно-педагогічне вдосконалення з панкратіону» є формування інтегральної, загальних та предметних (фахових) компетентностей, набуття результатів навчання, виховання потреби систематично поновлювати знання та творчо застосовувати їх у практичній роботі

Розробка програми з спортивно педагогічного вдосконалення обумовлена потребою вдосконалення навчально-тренувального процесу студентів , які спеціалізуються саме в силових видах спорту. Спортивно педагогічне вдосконалення  - це заняття які направлені на розвиток фізичних якостей, вдосконалення, розвиток вмінь та навичок, збільшення рухливості,  вдосконалення  фізичних якостей.  Систематичні заняття сприяють спортивному розвитку та довголіттю. Збереження здоров'я , це обов'язок кожного свідомого громадянина України (Здоров'я кожного громадянина- це здоров'я нації).