Курс призначений для підготовки фахівців спеціальності 024 Хореографія