курс призначений для спеціальності 024 Хореографія, ОР бакалавр