Курс призначений для аспірантів  спеціальності 014 - Середня освіта (Музичне мистецтво). 

Мета вивчення навчальної дисципліни – формування в студентів професійної компетентності щодо теорії та методики музичної освіти  школярів у сучасному закладі загальної середньої освіти.


Курс призначений для студентів групи А-Муз-2