Спеціальність 023 ОТМ. Художня культура (СО) (скорочений термін навчання)2019. Дисципліна "композиція". Група СООМ2-стн. Практичне завдання : однофігурна композиція в міському середовищі. Фото завершеної композиції надіслати на електронну адресу ishva134@gmail.com