Основні завдання навчальної дисципліни:

- вивчення історії становлення та розвитку діловодства;

- ознайомлення з комплексом документів, що використовуються для оформлення управлінських формальностей;

- опанування прийомів раціональної роботи з документами;

- з’ясування організації чіткого контролю за проходженням та виконанням документів;

- складання та опрацювання документів; вивчення технології, пов’язані з організацією документообігу, порядком підготовки і передачі справ на архівне зберігання.


Курс призначений для студентів ОР Бакалавр/Магістр, _ курсу денної/заочної форми навчання, спеціальність ____________________, групи ____.

Шановні колеги! Вигляд цього курсу є орієнтовним! Змістове наповнення, розподіл кількості балів - на розсуд кожного викладача, залежно від специфіки курсу.