Навчальний курс призначений для студентів спеціальності 106 Географія.

Курс призначений для студентів ОР «Бакалавр» за спеціальністю «Дошкільна освіта». Навчальну дисципліну спрямовано на підготовку студентів до музичного виховання дітей у закладах дошкільної освіти і формування музично-педагогічної культури майбутнього вихователя.

 Мета навчальної дисципліниформування в студентів професійної компетентності щодо проведення музично-виховної роботи з дітьми у сучасному закладі дошкільної освіти.

Завдання курсу:

·        оволодіння теоретичними знаннями у галузі музичного виховання дітей у сучасному закладі дошкільної освіти;

·        оволодіння практичними уміннями і навичками у галузі музичного виховання дітей у сучасному закладі дошкільної освіти;

·        формування музично-педагогічної культури майбутнього вихователя як необхідної складової його професійної підготовки;

·        удосконалення професійно-педагогічних якостей (мотиваційний, методичний, когнітивно-креативний, оцінювальний компоненти, здатність до педагогічного мислення, самостійного конструювання освітнього процесу й використання у практичній діяльності дидактичних знань, умінь і навичок; готовність до систематичного професійного самовдосконалення та розвитку впродовж усього життя).


Курс призначений для студентів ОР Бакалавр/Магістр, _ курсу денної/заочної форми навчання, спеціальність ____________________, групи ____.

Шановні колеги! Вигляд цього курсу є орієнтовним! Змістове наповнення, розподіл кількості балів - на розсуд кожного викладача, залежно від специфіки курсу.