Мета – визначити особливості організації соціальної роботи і соціальної допомоги як видів суспільної і професійної діяльності в різних інституціях та сферах призначення.

Завдання: 1) визначити особливості соціальної роботи і соціальної допомоги як видів суспільної і професійної діяльності; 2) здійснити аналіз нормативно-правової бази інституційного забезпечення соціальної роботи в Україні; 3) з’ясувати специфіку організації соціальної роботи з різними віковими і соціальними категоріями клієнтів в різних інституціях.