Курс призначений для студентів денної форми навчання (спеціальності Соціальна робота, 4 курсу) 


Загальна кількість годин - 105. З них лекції - 24 години, практичні заняття - 26 години, консультації - 0 годин, самостійна робота - 57 годин. Вид контролю: залік

Мета курсу полягає у допомозі майбутнім фахівцям соціальної сфери засвоїти сутність і призначення маркетингу у соціальній сфері, набути практичного досвіду у галузі маркетингових досліджень і маркетингової діяльності у соціальній сфері.


Курс призначений для студентів заочної форми навчання 2023-2024 група СР-3+стн

Курс призначений для студентів заочного відділення 2023-2024  Група СЗ-4

Курс призначений для студентів денної і заочної форм навчання 0036  СЗ-3

2023-2024 р.н.

Спеціальність 232 соціальне забезпечення 

Курс призначений для студентів денної і заочної форм навчання 0035+0025с, СР-3+стн

Курс призначений для студентів денної та заочної форми навчання, група 0018, спеціальність 028 менеджмент СКД 

Курс призначений для студентів денної форми навчання спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності" (0028-стн гр., 2022-2023 н.р.).

Навчальний обсяг курсу у ІІ семестрі 2022-2023 н.р.: лекцій - 30 год.; практичних - 26 год.; самостійна робота - 64 год. Форма підсумкового контролю - залік.