Мета викладання навчальної дисципліни «Історія і теорія соціальної роботи» дати майбутнім спеціалістам соціальної сфери (спеціалізація «Соціальна педагогіка») цілісне уявлення про парадигми і моделі соціальної роботи та соціально-педагогічної діяльності в історичному та сучасному контексті, вивчити основні тенденції, особливості складу і змісту соціальної роботи, соціального виховання та соціально-педагогічної діяльності в нашій та інших країнах світу.