Курс (його продовження) розрахований на студентів заочної форми навчання спеціальності "Соціальна робота" ІІ курс. 

У другому семестрі 2019-2020 н.р. заплановано лекцій - 2 год., практичних - 2 год. На самостйне вивчення відведено 82 год. Підсумковий контроль - екзамен.