Курс призначений для студентів 4 курсу денної форми навчання 0045 групи (спеціальність 231 Соціальна робота) і 0046 групи (спеціальність 232 Соціальне забезпечення).

Загальна кількість годин – 120. З них, лекції – 22 год., практичні заняття – 20 год., консультації – 8 год., самостійна робота – 70 год. Вид контролю: залік.

Мета курсу: підготовка студентів до практичної реалізації основних функціональних обов’язків фахівців соціальної сфери у напрямку надання практичної соціальної допомоги різним категоріям клієнтів, що здійснюється у формі соціального супроводу.


Курс "Соціокультурна анімація" призначений для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності". 

Загальна кількість годин - 136. З них: лекції - 12 год., практичні заняття - 30 год., самостійна робота - 94 год. Вид контролю: залік.

Мета курсу: опанування студентами теоретичними, професійними знаннями та практичними навичками щодо організації анімаційної діяльності в соціокультурній сфері; сформувати усвідомлення важливості використання анімаційної діяльності у соціально-педагогічній роботі;  дослідити сутність, значення та передумови зародження анімації в соціальній роботі, визначити особливості роботи аніматорів з різними категоріями населення та вивчити особливості складання анімаційних програм. 

Курс "Івент-менеджмент у соціокультурній діяльності"  призначений для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності "Менеджмент соціокультурної діяльності". 

Загальна кількість годин - 110. З них: лекції - 14 год., практичні заняття - 24 год., самостійна робота - 72 год. Вид контролю: залік.

Мета курсу: ознайомлення з історією становлення і розвитку івент-менеджменту, усвідомлення психологічних та соціологічних засад організації подій; ознайомлення з основними засобами організації подій; ознайомлення зі стратегією та специфікою організації івентів різного рівня.


курс призначений для студентів заочної форми навчання групи СР-4, СР2-стн (спеціальності "Соціальна робота", скорочений термін навчання)


Курс призначений для студентів заочної форми навчання 4 курсу спеціальності "Соціальна робота"

Курс призначений для студентів 4 курсу заочної форми навчання спеціальності "Соціальна робота".

Мета курсу полягає у вивченні державно-правових засад соціального захисту особистості, формуванні навичок практичного застосування норм соціального права у конкретних ситуаціях, що забезпечать реалізацію соціальним працівником охоронно-захисної функції  соціальної діяльності.

Курс призначений для студентів заочної форми навчання СР - 4 групи (спеціальності Соціальна робота, 4 курсу,  заочної форми навчання)


Загальна кількість годин - 120. З них лекції - 4 години, практичні заняття - 4 години, консультації - 2 години, самостійна робота - 110 годин. Вид контролю: залік

Мета вивченн курсу - ознайомлення з основами менеджменту та технологіями здійснення менеджменту у соціальній роботі в сучасних умовах. Розкриття теоретичних основ здійснення управління у соціальній сфері, обґрунтування змісту й методів менеджменту у соціальній роботі, дослідження функціональних основ менеджменту, висвітлення основ управління персоналом в організаціях соціальної сфери, вивчення самоменеджменту як структурної складової менеджменту у соціальній роботі.