1.1. Метою викладання навчальної дисципліни Вступ до спеціальності є забезпечення успішної професійної адаптації майбутніх психологів на основі вивчення ними основних функцій практичного психолога, вимог до його особистості, організації його трудової діяльності.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є
- формування уявлень студентів про специфіку, задачі, функції професійної діяльності практичного психолога;
- ознайомлення з видами психологічної практики.