Навчальна дисципліна "Соціально-педагогічна профілактика девіантної поведінки" призначена для студентів 0045 групи спеціальності "Соціальна робота".


Навчальна дисципліна "Соціально-правова допомога особам, які перебувають у конфлікті із законом" призначена для студентів 0026 групи (скорочений термін навчання) спеціальності "Соціальне забезпечення".

 

Курс "Психологія соціальної роботи" призначений для студентів денної форми навчання групи 0025-стн, 0026-стн (спеціальність Соціальна робота, Соціальне забеспечення, скорочений термін навчання 2 курс, денна форма навчання).

Загальна кількість годин - 150. З них лекції - 26 годин, практичні заняття 28 годин, консультації - 2 години, самостійна робота - 150 годин. Вид контролю: екзамен

Метою викладання навчальної дисципліни «Психологія соціальної роботи» є сформувати у студентів систему уявлень про зміст і методи психологічної роботи в системі соціальної діяльності а також практичні навики реалізації
основних форм та методів психологічної допомоги у соціальній роботі

Навчальна дисципліна "Політика зайнятості і ринок праці" призначена для студентів 0026 групи (скорочений термін навчання) спеціальності "Соціальне забезпечення".