Курс призначений для студентів ОР Бакалавр, 1 курсу денної/заочної форми навчання, спеціальність 014 Середня освіта (Біологія, Географія, Хімія), групи 001 і 007.

Шановні колеги! Вигляд цього курсу є орієнтовним! Змістове наповнення, розподіл кількості балів - на розсуд кожного викладача, залежно від специфіки курсу.