Курс англійської мови для студентів природничо- географічного факультету збірна група 641+42+43с

Курс іноземної мови для студентів природничо-географічного факультету збірна група 644+741+43

Призначений для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоровя людини)

Призначений для здобувачів другого (магістерського рівня) вищої освіти денної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоровя людини)

Курс призначений для студентів ОР Бакалавр/Магістр, _ курсу денної/заочної форми навчання, спеціальність ____________________, групи ____.

Шановні колеги! Вигляд цього курсу є орієнтовним! Змістове наповнення, розподіл кількості балів - на розсуд кожного викладача, залежно від специфіки курсу.

Практичний курс іноземної мови для студентів природничо-географічного факультету груп 631+634+Г