Курс передбачає ознайомлення з базовими поняттями ГІС-технологій, формування практичних навичок використання їх на уроках географії