Основними завданнями вивчення дисципліни «Польова практика з зоології хребетних» є: поглиблення теоретичних знань студентів, які вони одержали під час занять в університеті і творче їх осмислення, проведення спостережень за зоологічними об`єктами у природі і оброблення накопичених даних.