Системна фізіологія А-Б-2ф, курс для аспірантів денної, вечірньої та заочної форми навчання спеціальності  (091) Біологія.

Для аспірантів спеціальності 091 "Біологія"

3 курс (всіх форм навчання)