Навчальна дисципліна «Вікова фізіологія та здоров’я дитини» є однією із початкових ланок у системі професійної підготовки майбутнього вчителя,, головною метою вивчення якої є формування професійної компетентності спеціаліста.

Навчальна дисципліна «Вікова фізіологія та здоров’я дитини» продовжує формування здоров’язбережувальної компетентності студентів педагогічних ЗВО і є важливим елементом підготовки майбутніх учителів реалізовувати її у своїй професійній діяльності.


Дисципліна "Аналітична хімія довкілля" є обов'язковою дисципліною за ОП підготовки магістра спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних та практичних питань аналітичної хімії довкілля з метою оволодіння методами визначення хімічних компонентів в об’єктах довкілля.

Навчальна дисципліна "Основи хімічної технології" є обов'язковою дисципліною навчального плану підготовки бакалавра за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія)

Дисципліна "Теоретичні основи сучасної хімії" є обов'язковою дисципліною за ОП підготовки магістра спеціальності 014 Середня освіта (Хімія)

Дисципліна спрямована на вивчення теоретичних основ хімії та розгляду перспективних напрямків розвитку сучасної хімії.


Аналітична хімія є обов'язковою дисципліною за ОП підготовки бакалавра спеціальності 014 Середня освіта (Хімія. Інформатика)

Метою викладання навчальної дисципліни «Аналітична хімія» є закріплення і поглиблення основних теоретичних понять і закономірностей хімічних процесів та формування системи навичок  проведення цілісного лабораторного експерименту у частині хімічного аналізу.

 

.

 

 

Курс призначений для студентів 1 курсу денної форми навчання ОР Бакалавр спеціальностей 014 Середня освіта (Хімія),  014 Середня освіта (Біологія і здоров'я людини), 014 Середня освіта (Географія), 091 Біологія, 106 Географія.

Навчальна дисципліна "Інформаційно-комунаційні технології" має на меті сформувати у здобувачів знання сучасного рівня інформаційної, комп’ютерної культури та наукового (інформаційного) світогляду; сформувати навички ефективного використання сучасних комп’ютерів,  мережевого  і  телекомунікаційного обладнання, використання сучасних інформаційних технологій для розв’язання різноманітних задач в професійній діяльності.

Навчальна дисципліна «Вікова фізіологія та здоров’я дитини» є однією із початкових ланок у системі професійної підготовки майбутнього вчителя,, головною метою вивчення якої є формування професійної компетентності спеціаліста.

Навчальна дисципліна «Вікова фізіологія та здоров’я дитини» продовжує формування здоров’язбережувальної компетентності студентів педагогічних ЗВО і є важливим елементом підготовки майбутніх учителів реалізовувати її у своїй професійній діяльності.


Курс іноземної мови для студентів природничо-географічного факультету 3 курсу груп 632-623 скорочений термін навчання