Курс "Українська мова як іноземна" призначений для слухачів підготовчого відділення (іноземних громадян)