Вокальний ансамбль відіграє важливу роль в процесі  виховання професіоналів. Ансамблевий спів є найбільш поширеною формою музичного вихованя. Він розвиває художній смак, вокальний слух, виховує почуття товариства, професіональної дисципліни.

Мета курсу: вміти виконувати і розуміти свою партію в ансамблі як частину цілої музичної композиції, вести її в гармонії з художнім задумом та виконавчим планом.

Завдання: 

розвивати у студента почуття ансамблю,  тобто вміння виконувати свою партію, слухаючи партнерів;

в процесі навчання придбати професійні навички ансамблевого співу для подальшої концертної діяльності;

навчитися швидко вивчати музичний твір;

навчитися чути внутрішнім слухом  весь акорд по верикалі і навчитися чути свій голос, свою партію в акорді, як частину цілого.

Теми:

1. Основи вокального співу

1.1 Ансамбль як мала форма хору. Типи і види ансамблю (дует,тріо, квартет...)

1.2. Жіноча вокальна група (сопрано, альти), чоловіча група (тенори, баритони...), змішана вокальна група

1.3 Засоби виконання вокальних партій в ансамблі (унісон, акорди, поліфонія тощо)

1.4 Типи, види дихання (ключичне, черевне, реберно-діафрагмове), поняття про резонатори (головний, грудний), регістри. Фальцет, субтон

1.5. Дикція, вимова, артикуляція.     Тверда та м"яка атака звуку. Співача опора

1.6. Динаміка в співі (акомпанементі), агогіка, темпоритм...


2. Нескладні види багатоголосся.

2.1. Робота над чистотою інтонації, інтонування мелодії з назвою нот, вокалізація.

2.2. Метроритм. Спів мелодії з диригуванням. 

2.3. Спів тонічних призвуків (мажор, мінор). Вміння слухати партнера по ансамблю. 

2.4. Спів двоголосся з використанням консонансу (пріма, терція, квінта, секста), дисонансу (секунда, кварта, септіма)

2.5. Ознайомлення  з музичним твором (народна пісні, "поп", ансамблі з класичних опер і оперет, ораторій, кантат тощо).

Поняття про виконання вору в певній манері. 

2.6. Визначення жанру та стилю пісні, твору. Музичний аналіз.

2.7. Спів твору в унісон.

2.8. Спів твору з елементами багатоголосся. Спів твору із супроводом, спів а сapella

2.9. Спів "чужих" партій.


3. Розвиток навичок ансамблевого співу