«Хорове аранжування» («Хорове диригування») є однією з провідних навчальних дисциплін, що дозволяють майбутньому викладачу хорового диригування та керівнику хору здобути необхідний перелік компетенцій. Метою курсу є набуття студентами навичок з естетично цінного пристосування хорових творів до можливостей конкретного хорового колективу. Вивчення хорового аранжування передбачає усвідомлення теоретичних

"Аранжування музичних творів" є однією з провідних навчальних дисциплін, що дозволяють майбутньому керівнику інструментального оркестру або ансамблю виконувати перекладення різноманітних мізичних творів для оркестру різних складів.