Метою вивчення навчальної дисципліни «Практика професійно-орієнтовного німецького мовлення» (німецька мова) є формування в студентів професійно-орієнтовної німецькомовної коммунікативної компетентності.   

Мета курсу також полягає у вдосконаленні професійних якостей майбутніх педагогів, формуванні в них достатнього рівня методичних знань та навичок роботи з учнями в закладах середньої освіти.

Курс призначений для студентів 334 групиНавчальна дисципліна «Аналітичне читання німецькою мовою» є однією з фахових дисциплін для студентів, що навчаються за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)).

Курс призначений для студентів 334 групи.