Курс з англійської мови призначено для магістрів денної форми навчання спеціальності Українська мова та література. Іноземна мова.  

Курс призначений для студентів 1 курсу спеціальності Інформатика 2023, які навчаються за напрямом підготовки "Бакалавр".

Курс призначений для студентів 4 курсу спеціальності "Міжнародні відносини" ОКР "Бакалавр". 
Консультація - понеділок о 12-20.

Навчальна практика з англійської мови проводиться з відривом від навчання впродовж 2 тижнів у 4 семестрі. Базами проходження навчальної практики є ЗЗСО м. Суми.

Метою навчальної практики з англійської мови є:  

1.      Ознайомлення студентів із діяльністю ЗЗСО, із вимогами до ведення шкільної документації.

2.      Створення умов для ознайомлення студентів із системою роботи кращих учителів англійської мови.

3.      Оволодіння майбутніми педагогами формами, засобами, методами, технологіями організації навчально-виховної роботи у ЗЗСО.

4.      Формування у студентів творчого підходу до педагогічної діяльності, набуття ними вмінь аналізувати результати педагогічної діяльності вчителів.

5.      Забезпечення умов професійної адаптації студентів до активної діяльності в учнівських колективах, особисте переконання майбутніх педагогів у доцільності обрання професії вчителя, формування соціальної мотивації подальшої навчальної діяльності.


Іноземна мова. Збірна група Пр4+СО(ОЛ)4+П4 Іноземна мова. 2022-2023 н. р. 

Курс іноземної (англійської ) мови для студентів заочної форми навчання спеціальностей Пр4+СО(ОЛ)4+П4 є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми Середня освіта ОР Бакалавр.

2022-2023 н. р. (ЗНФ Суми)

Автор курсу: Свердленко Олена Анатоліївна


Курс призначений для студентів 2 року ЗФН (група АМ-2) 2021-2022p.

Викладач -- к.ф.н. Давидова Тетяна Василівна

Практика з другої іноземної мови (німецької) розрахована на студентів заочної форми навчання, які здобувають віщу освіту за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) AM4