Курс з іноземної мови (англійської) призначено дла студентів 3 курсу немовних спеціальностей.

Курс з навчальної дисципліни «Англійська мова» забезпечує підготовку висококваліфікованих учителів англійської мови, які здатні вирішувати типові професійні завдання щодо організації й здійснення навчально-виховного процесу з англійської мови, мають сформовані компетентності у галузі освіти та володіють професійно вагомими якостями особистості вчителя.

Вивчення дисципліни має на меті практично орієнтоване набуття та використання студентами базових знань з англійської мови, формування навичок і умінь іншомовного мовлення, розвиток здатності та готовності спілкуватися англійською мовою відповідно комунікативної ситуації в  усній та письмовій формах з урахуванням культурних особливостей носіїв мови, що вивчається. Курс спрямований на формування у майбутніх учителів англійської мови іншомовної професійної комунікативної компетентності.

Курс призначений для другого семестру 2022 року студентів 322 групи.