Курс "Історія зарубіжної літератури" призначений для студентів РМ 3 гр. освітнього рівня "бакалавр" спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська). Основна мета дисципліни – вивчення світового літературного процесу другої половини XIX - XX ст. в історико-культурному контексті епохи.

Курс призначений для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська). Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи теоретико-літературних понять, необхідних для фахового аналізу художніх творів, виявлення їх відповідності основним тенденціям розвитку світового літературного процесу, демонстрації на прикладі різноманітних естетичних концепцій і наукових теорій складності й неоднозначності домінантних літературознавчих категорій, визначенні місця літератури серед інших видів мистецтва та цілісного розуміння універсальності її засобів впливу на особистість читача.

Курс призначений для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська).; розрахований на 2 год. практичні, 104 год. с. р. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з фундаментальними цінностями світової культури посередництвом вивчення найбільш репрезентативних зразків зарубіжної літератури в їх національних варіантах; формування усвідомленого ставлення до художньої літератури як важливого складника мистецтва; удосконалення навичок аналізу літературних явищ у широкому культурному контексті.  

Курс призначений для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська).; розрахований на 24 год. лекційні, 38 год. практичні, 56 год. с. р., 2 год. консультації,. Загальна кількість годин - 120. Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з фундаментальними цінностями світової культури посередництвом вивчення найбільш репрезентативних зразків зарубіжної літератури в їх національних варіантах; формування усвідомленого ставлення до художньої літератури як важливого складника мистецтва; удосконалення навичок аналізу літературних явищ у широкому культурному контексті.   

 

Курс призначений для студентів спеціальності 014 Середня освіта. Мова і література (російська). Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи теоретико-літературних понять, необхідних для фахового аналізу художніх творів, виявлення їх відповідності основним тенденціям розвитку світового літературного процесу, демонстрації на прикладі різноманітних естетичних концепцій і наукових теорій складності й неоднозначності домінантних літературознавчих категорій, визначенні місця літератури серед інших видів мистецтва та цілісного розуміння універсальності її засобів впливу на особистість читача.