Для студентів спеціальності "Туризм" денної форми навчання 929 група та заочної форми навчання Т-2