Напрям підготовки: 242  «Туризм»

Галузь знань : 24 „Сфера обслуговування”

Освітній ступінь: Бакалавр

НН Інститут фізичної культури