Курс “СПА-ТЕХНОЛОГІЇ” предназначений для студентів 5 курсу 955 групи за напрямом підготовки  22 Охорона здоров’я, спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Метою викладання навчальної дисципліни СПА-ТЕХНОЛОГІЇ є надання майбутнім фахівцям комплексу теоретичних і науково-практичних знань, що дають змогу кваліфіковано провести спа-процедури (спа - масажі, обгортування, фізіопроцедури, водолікування, термолікування, таласотерапію і т.ін.) задля  загального оздоровлення,  релаксації  нервової  та  м’язової  системи  та  коррекції  фігури.


Курс “Основи вертебрології і мануальної терапії”предназначений для студентів 3 курсу, 935 групи за напрямом підготовки  0103. Фізичне виховання , спорт, здоров’я людини, спеціальністю  «Здоровя людини».

Метою викладання навчальної дисципліни «ОСНОВИ ВЕРТЕБРОЛОГІЇ І МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ» є надання майбутнім фахівцям комплексу теоретичних і науково-практичних знань, що дають змогу кваліфіковано забезпечити профілактику та лікувальну допомогу при різних захворюваннях хребта

 

Курс “ МАНУАЛЬНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ” предназначений для студентів 3 курсу 936 групи за напрямом підготовки  22 Охорона здоров’я, спеціальністю  227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Метою викладання навчальної дисципліни «МАНУАЛЬНІ МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ» є надання майбутнім фахівцям комплексу теоретичних і науково-практичних знань, що дають змогу кваліфіковано забезпечити профілактику та лікувальну допомогу при різних захворюваннях опорно-рухового апарату та внутрішніх органів.

 

Програма вивчення навчальної дисципліни Неврологія та нейрохірургія (за професійним спрямуванням)” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння головних принципів використання засобів і методів фізичної реабілітації у пацієнтів неврологічного та нейрохірургічного профілю. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є засвоєння головних принципів використання засобів і методів фізичної реабілітації у пацієнтів неврологічного та нейрохірургічного профілю.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фізична реабілітація в неврології та нейрохірургії» є засвоєння теоретичних знань етіології та патогенетичних основ, клінічного перебігу, навичок функціональної діагностики захворювань і травм нервової системи, вивчення та практичне застосування основних методів і засобів фізичної реабілітації на первинному та вторинному рівні надання допомоги.


Курс “Лікувальний масаж з основами рефлексотерапії" предназначений для студентів 5 курсу 955 групи за напрямом підготовки  22 Охорона здоров’я, спеціальність: 227 Фізична терапія, ерготерапія

Метою та завданням навчального курсу є: надання майбутнім фахівцям комплексу теоретичних і науково-практичних знань, що дають змогу кваліфіковано забезпечити профілактику та лікувальну допомогу при різних захворюваннях та дефектах за допомогою лыкувального масажу з елементами рефлесотерапії.


Курс призначений для студентів денної форми навчання для 916 стн академічної групи