Курс розрахований на здобувачів освіти третього (наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 091 Біологія 

Курс призначений для аспірантів 2-го року навчання, галузь знань 09 Біологія, спеціальність 091 Біологія

Курс призначений для аспірантів 2-го року навчання групи А-Б-2

Курс розрахований для здобувачів освіти спеціальності 091 Біологія  Третього  рівня вищої освіти