Курс призначений для студентів ОР Магістр, 1 курсу заочної форми навчання, спеціальність 091 Біологія, група Б-5.