Цей курс призначений для студентів 1 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) Додаткова предметна спеціальність 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини)