Курс для студентів навчально-наукового інституту історії, права та міжнародних відносин кафедри історії України 4 курс група 043 та кафедри права та методики викладання правознавства 4 курс група 045.

Курс призначений для студентів денної та заочної форми навчання 013, ІА-1, Спеціальності 032 Історія та археологія