Метою викладання дисципліни є формування системи знань щодо сучасних методів системних досліджень у сфері управління економічними процесами, а також набуття студентами практичних навичок використання сучасних методів розроблення і прийняття управлінських інноваційних рішень.

Основними завданнями дисципліни є:

  • вивчення понятійного апарата дисципліни;
  • вивчення сутності системи і системного аналізу;
  • освоєння теоретичних і методичних основ теорії дослідження операцій, теорії черг, теорії ігор і методів експертних оцінок;
  • одержання теоретичних знань щодо дослідження об’єкта аналізу, прямого та зворотного процесів системного аналізу;
  • вивчення теоретичних основ щодо прийняття рішень в управлінні інноваційними процесами;
  • освоєння логічних і кількісних підходів до вивчення інноваційних проблем, аналізу альтернатив і прийняття управлінських рішень.