Дисципліна "Бізнес-процеси підприємства" призначена для студентів 532 групи  

Мета курсу: ознайомлення майбутніх фахівців з особливостями діяльності підприємтсва та розкрити сутність бізнес-процесів, що відбуваються в результаті орагнізаційної та функціональної роботи підприємства. націленої на одержання прибутку.