Курс покликаний сформувати уявлення про педагогічний експеримент та методи опрацювання емпіричних результатів після його проведення. Метою курсу є розвиток інформаційно-цифрової культури молодого науковця через формування знань про особливості організації, проведення і опрацювання результатів педагогічного експерименту, поширені методи статистичного аналізу емпіричних даних, спеціалізоване програмне забезпечення для супроводу різних етапів педагогічного експерименту, формування умінь використовувати цифрові технології для спрощення статистичного аналізу результатів педагогічного експерименту.