Курс призначений для студентів 3 курсу ОС Бакалавр спеціальності 091 Біологія 

Курс призачений для студентів 3 курсу денної форми навчання ОР Бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

Курс призначений для студентів 0011 групи денної форми навчання ОР Бакалавр, спеціальності 016 Спеціальна освіта (Олігофренопедагогіка. Логопедія).