Курс призначений для студентів освітнього рівня "бакалавр" спеціальностей 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання (нормативний та скорочений термін навчання)

Курс призначений для студентів освітнього рівня "бакалавр" спеціальностей 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання (нормативний та скорочений термін навчання)

Курс призначений для студентів 3 курсу ОС Бакалавр спеціальності 091 Біологія 

Курс призачений для студентів 3 курсу денної форми навчання ОР Бакалавр спеціальності 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))