Курс призначений для студентів освітнього рівня "бакалавр" спеціальностей 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання (нормативний та скорочений термін навчання)

Курс призначений для студентів 3 курсу ОС Бакалавр спеціальності 091 Біологія