Курс призначений для студентів ОР Бакалавр (денна форма). 1 курс. Спеціальність 014 Середня освіта (Фізика). Групи 511, 511-стн.