Курси англійської мови розраховані на слухачів підготовчих курсів для іноземців. 

Курси англійської мови розраховані на слухачів підготовчих курсів для іноземців та осіб без громадянства по вступу у заклади вищої освіти України. Пропонований курс містить граматичні вправи з основних тем граматики англійської мови: артикль, іменник, неозначені займенники some, any, по та їхні похідні, займенники much, many, (a) little, (a) few, ступені порівняння прикметників, прийменники, уживання часів, пасивний стан, узгодження часів і непряма мова, неособові форми дієслова, складний додаток, складний підмет, умовні речення і вживанню умовного способу після I wish, модальні дієслова.

Курс «Країнознавство» призначений для іноземних слухачів підготовчих курсів закладів вищої освіти України.

Курс містить основні відомості про Україну і український народ: його походження, культуру, про основні етапи історії України, політичної та адміністративної системи сучасної України, права та обов'язки іноземців в Україні.

Характер викладу матеріалу визначається тим, що іноземні слухачі ще не мають достатнього лексичного запасу і володіють обмеженим набором конструкцій наукового стилю мовлення. У міру викладу курсу інформативний матеріал поступово ускладнюється і наближається до звичайних для наукового стилю мовлення стандартам.

Навчальний матеріал розрахований на 40 годин аудиторної і приблизно стільки ж годин самостійної роботи.

Матеріали курсу згруповані в теми, кожна з яких містить добірку текстів, які розкривають основний зміст теми, нові слова, завдання, питання, цікаві інформаційні матеріали.

Мета курсу допомогти іноземним слухачам підготовчих курсівосвоїти основний зміст курсу «Країнознавство», поповнити лексичний запас новими словами і виразами, а також освоїти форми самостійної роботи.

Структура курсу представлена ​​модульними блоками - «Загальні відомості про Україну», «Сторінки історії України», «Культура, освіта і наука в Україні». Кожен з модулів включає кілька тем. Вивчення модульного блоку має завершуватися підсумковим контролем знань слухача.

В курсі представлені російсько-українсько-англо-французький словник, хронологічна таблиця, схеми.

Курс також містить тексти для самостійної роботи, які можуть задовольнити потреби іноземних слухачів, які цікавляться історією України більш глибоко, а також можуть бути використані іноземними студентами основних факультетів гуманітарних спеціальностей.