У процесі вивчення курсу у майбутніх педагогів сформуються навички по використанню засобів комп'ютерних мереж, установки і обслуговування мережевого обладнання, проектування і розробки локальних мереж, студенти ознайомляться з методиками розробки технологічних процесів обробки даних в комп'ютерних мережах, навчаться налаштовувати і використовувати кошти глобальних мереж та Інтернет.

Основною метою навчальної дисципліни «Сучасні інформаційні технології» є формування фахівця з освітнім ступенем вищої освіти «бакалавр» та надання практичних навичок у використанні новітніх інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності. 

 

Розглядаються можливості реалізовані в пакеті МS Office  2016,  на базі операційної системи Windows 10. Курс побудований на послідовному вивченні, починаючи з самих азів,  нових інструментів найбільш використовуваних програм пакета офіс: Word 2019, Excel 2019,PowerPoint 2019, Sway. Курс містить заняття, на яких слухачі навчаються працювати з хмарним сховищем даних OneDrive, можливістю організації спільної роботи над документом в режимі реального часу, вивчають нові способи роботи з документами, як вдосконалені функції цифрового пера, перехід між сторінками як в книзі, засоби навчання і переведення.


Викладач: Дегтярьова Н.В.

Курс призначений для студентів денної форми навчання освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 014 Середня освіта (Інформатика) та 122 Комп'ютерні науки. 

Мета курсу:  ознайомлення з сучасними можливостями використання веб-ресурсів, розмітки веб-сторінок, розробку додатків для android-пристроїв та набуття відповідних компетентностей  роботи з веб-додатками та веб-ресурсами, підготовка фахівців, здатних використовувати інформаційні технології для вирішення задач в області веб-дизайну та використання інформаційних технологій у різних галузях виробництва та сфери послуг

Основні компетентності та результати навчання (визначені Стандартом вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня ступеня «бакалавр» за галуззю знань 12 «Інформаційні технології» спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»)ІК, ЗК1-ЗК4, ЗК6-ЗК13, СК-8, ПР-10, ПР-12