Курс призначено для 913 групи, денної форм навчання, 2019-2020 року

Навчальний курс „Основи природознавства" призначений  для  студентів ОР бакалавр, спеціальності 013 Початкова освіта. 


курс для студентів 1 курсу ОР Магістр заочної форми навчання , групи ФК-5, ФКіС-5

Курс призначений для студентів денної/заочної форми навчання.  Спеціальність: 014 Середня освіта (Фізична культура)

Групи 921-стн; ФК2-стн